Antroposofische geneeskunde

  • Ritmische massage/ uitwendige therapie op antroposofische basis 
  • Oefentherapie

De reguliere fysiotherapie verruim ik met inzichten uit de antroposofie (antroposofisch mensbeeld). In de antroposofische gezondheidszorg staat het stimuleren van de eigen gezondheid en het herstellend vermogen van de mens centraal.