Mijn visie

martina-slavickova-fysiotherapie-logo-big-black

 

Ik benader de mens als één geheel. Fysieke klachten kunnen hun oorsprong hebben in mentale processen, en een stoornis aan het bewegingsapparaat kan een sterke invloed hebben op de mentale gesteldheid. Mentale processen kunnen begeleid worden door het activeren van het lichaam, er wordt aan bewustwording gewerkt. 

 

Reguliere fysiotherapie 

 

Ik werk vanuit een biopsychosociaal model en verbind de reguliere fysiotherapie met een eigentijdse benadering van gezondheid en ziekte (positieve gezondheid). In mijn benadering van gezondheid en ziekte kunnen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan op lichamelijk en emotioneel niveau, in die zin werk ik (ook) preventief. De klachten (last, pijn, beperking) plaats ik in een breed perspectief. De hulpvraag is voor mij leidend. Vaak wordt tijdens de begeleiding inzicht verkregen in de samenhang tussen verstoorde lichaamsfunctie's en mentale processen in het dagelijks leven. Samen vinden wij de weg naar fysieke en mentale vooruitgang. Mijn doel als coach is altijd een lange termijn oplossing. 

 

Antroposofische geneeskunde

 

De persoonlijkheid van ieder mens maakt in relatie met zijn of haar lichamelijke aanleg, sociale omgeving en cultuur een ontwikkeling door. Ziekte kan één ontwikkelingsmogelijkheid in zich dragen. Op deze manier helpt een ziekte een betere versie van onszelf te worden. Uitwendige therapie op antroposofische basis/ ritmische massagetherapie (inclusief inwrijvingen en turfpakkingen) en oefeningen behoren tot de mogelijkheden om de lichaamsprocessen te herstellen.

Meer over antroposofische fysiotherapie kunt U lezen op de website van www.nvaf.info

 

Een nieuwe behandelcombinatie: Sensomotorische re-educatie en ritmische massage

 

Palliative zorg

In mijn visie gaat de "warme zorg" om heel de mens. Naar behoefte bied ik fysiotherapie en uitwendige therapie. Met palliatieve zorg in Uw thuissituatie wil ik bijdragen aan de kwaliteit van Uw leven tot het einde.