Fysiotherapie - Revalidatie - Sensomotorische re-educatie - Stressmanagement - Preventie -  

Antroposofische geneeskunde - Persoonlijke ontwikkeling - Volwassenen en kinderen -

Kleinschalig en persoonlijk - Binnen en buiten het huis

 

In mijn praktijk komen mensen met problemen aan het bewegingsapparaat, revalidanten alsmede cliënten die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken d.m.v. herstel van lichamelijke processen. Naast reguliere fysiotherapie bied ik ook ritmische massagetherapie. Steeds vaker komen bij mij mensen voor sensomotorische re-educatie en ritmische massage. In de praktijk worden volwassene en kinderen behandeld. De behandelingen en coaching zijn er op gericht de zelfstandigheid (fysieke en emotionele) in het dagelijkse leven te vergroten of te behouden en eigen "creatieve" ruimte te benutten.